Pravidla

Správné chování

 • Hráč musí dbát slušného chování vůči ostatním hráčům.
 • Hráč je povinen nahlásit všechny nalezené chyby serveru.
 • Hráč nesmí využívat programy, resource packy a jiné věci, které výrazným způsobem zvýhodňují hru oproti ostatním.

Obchodování

 • Za jakékoliv krádeže při obchodování mezi hráči neneseme zodpovědnost.

Svět

 • Hráč je povinen si svůj majetek zabezpečit residencí.
 • Hráč nesmí úmyslně ničit přírodu.
 • Hráč nesmí stavět pasti ani jakkoli zabít hráče za úmyslem kažení hry nebo získání jeho věci.

Reklama

 • Hráč nesmí propagovat jiné servery.
 • Hráč může slušným způsobem propagovat svůj stream pouze v případě, že hraje na serveru Basic Block.

Bany a unbany

 • Členové admin týmu nemusí uchovávat důkazy o banu hráčů.
 • Pokud se hráč snaží obejít ban, může mu být délka trestu navýšena.

Eventy

 • Při eventech platí všechny pravidla serveru.