Zabezpečení účtů hráče 🔐

 • Hráč je povinen dbát na zabezpečení svého účtu. (Silné heslo, nesdílet účet, atp.)
 • Hráč může vlastnit pouze 1 účet.

Povinnosti hráče 🎮

 • Jméno, skin ani cape hráče nesmí jakýmkoliv způsobem nikoho urážet, obsahovat sexuální prvky, vulgarity apod.
 • Hráč musí dbát slušného chování – nespamovat, nepsat sexisticky, vulgárně, nevyhrožovat, nezesměšňovat, nediskriminovat, nepovyšovat se apod.
 • Hráč nesmí lhát členům admin týmu ohledně věcí týkající se serveru. (Nesmí však porušit ostatní pravidla serveru.)
 • Hráč nesmí žebrat o věci, hodnosti, klíče apod.

Chyby serveru 🧰

 • Hráč je povinen okamžitě nahlásit všechny nalezené chyby serveru.
 • Za nahlášení chyby hráč může dostat patřičnou odměnu. V případě zneužívání chyby může být hráč potrestán.

Nevhodné jméno 👓

 • Hráč nesmí používat vulgární, sexistické ani jinak urážející herní jméno.
 • Jméno hráče se nesmí podobat hernímu jménu člena admin týmu nebo jménu slavné osobnosti.

Podvádění 👜

 • Hráč nesmí využívat programy, resource packy a jiné věci, které výrazným způsobem zvýhodňují hru oproti ostatním. Mezi ně patří Cheaty, X-Ray, Auto click, Double click, ale také i minimapa, na které jsou vidět hráči.

Obchodování 🛒

 • Za jakékoliv krádeže při obchodování mezi hráči nenese server zodpovědnost.

Svět 🌍

 • Hráč je povinen si svůj majetek zabezpečit residencí.
 • Hráč nesmí úmyslně ničit přírodu – například dělat pomocí lávy a vody cobblestonové schody, pokládat bloky pod sebe za účel rychlejšího pohybu. Jsou zakázané jednoblokové stavby do výšky i v podzemí, které narušují vzhled krajiny.

Farmy a redstone obvody 👨‍🌾

 • Stavění mobtrapek, farem a velkých redstone obvodů není zakázáno, nicméně pokud bude znatelně zatěžovat server, tak může být kdykoliv smazáno bez náhrady škody a jakéhokoliv předchozího upozornění.

Griefing 🪓

 • Hráč nesmí stavět pasti ani jakkoli zabít hráče za úmyslem kažení hry nebo získání jeho věci.
 • Hráč může požádat člena admin týmu, aby zkontroloval jeho majetek a zjistil zda nedošlo ke krádeži, pokud dojde k závěru, že bylo něco odcizeno, hráč může rozhodnout zdali bude viník potrestán.

Reklama 📺

 • Hráč nesmí propagovat jiné servery, jejich IP a URL adresy.
 • Hráč může slušným způsobem propagovat svůj stream pouze v případě, že hraje na serveru Basic Block.

Bany a unbany

 • Členové admin týmu nemusí uchovávat důkazy o banu hráčů.
 • Pokud se hráč snaží obejít ban, například lhaním, může mu být délka trestu navýšena.

Eventy

 • Při eventech platí všechny pravidla serveru.

Pravidla jsou platná od 1. července 2021